Mis Gibi Diş Hekimliği Fakültesi

TAMAMLANMA DURUMU
%100

Diş hekimliği fakültemizi sağlık yerleşkemize taşıdık, binamızı son teknoloji cihazlar ve muayene üniteleriyle donattık.

Fakültemize, aynı anda iki ameliyatı mümkün kılan bir ameliyathane kazandırdık.

3 milyonluk yatırımla laser sinter cihazı kurduk, yıllık 1.250.000 TL’ye dışarıdan aldığımız hizmeti kendi bünyemize kazandırdık.

Araştırma laboratuvarımıza 700 bin TL bütçeli çiğneme simülatörü cihazı aldık.

150 kişilik preklinik laboratuvarı kurduk.

Yeni binamıza geçtiğimiz Ekim 2020’den sonra toplam 200.000’in üzerinde hasta tedavi ettik.

Hasta sayısında %77 artış sağladık. Fantom klinik ünite sayısını 37’den 60’a, tüm çene BT cihazını 1’den 2’ye, panoramik cihazını 3’ten 4’e, laser sinter cihazını 0’dan 1’e ve periapikal cihazını 4’den 9’a çıkardık.

Hasta ünitemizi %58 artırarak 163’e çıkardık.

Şehrimizde pandemi sürecinde kesintisiz hizmet veren tek diş hekimliği fakültesi olduk.

Hastalarımızın şikayetlerini uzaktan video ile teşhis etmeyi ve tedaviyi önceliklendirmeyi mümkün kılan tele-triaj görüntülü muayene sistemini ülkemizde ilk biz kurduk.

Fakültemize kabin sistemi kurduk. Her hastayı, diğer hastalardan bağımsız olarak tedavi ediyoruz.Kişiye özel kabini ülkemizde ilk biz uyguladık.

Gezici otobüsümüzle köy köy gezip ağız içi tarama yaptık.

Şeffaf plak tedavisini özel sektöre oranla daha uygun şartlarda halkımıza sunmaya başladık.

Mobil uygulamamızı hizmete aldık.

Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakülteleri arasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ‘Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi’, ‘Kalite Yönetim Sistemi’ ve ‘Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ belgelerini almaya hak kazanan ilk fakülte olduk.

Son iki yılda, Diş Hekimliği uzmanlık sınavında Konya birinciliğini göğüsledik.